องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร

ปลื้ม “บ่อสวก” ชุมชนต้นแบบ อพท. ขึ้นแท่นเครือข่ายหมู่บ้านท่องเที่ยวยอดเยี่ยมโลก 1639476480
“อพท. ร่วมผนึกกำลังจังหวัดเพชรบุรี และภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร สู่สายตานานาชาติ” 1639562100
อพท. ผนึก 9 พันธมิตร ยก“ตลาดน้ำดำเนินสะดวก” สู่กรีนเดสติเนชั่น ร่วมพัฒนาเรือไฟฟ้าต้นแบบส่งมอบชุมชน 1639112280
ไทยเฮ ยูเนสโกชู ‘เพชรบุรี’ ขึ้นแท่นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์โลก 1636544580
พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า คว้ารางวัลชนะเลิศ 1 ใน 10 “เส้นทางไมซ์สร้างสรรค์ดีเด่น” 1634711940
“บุรีรัมย์” นำร่อง อารยสถาปัตย์ ยกระดับอีสานใต้สู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลระดับสากล 1631177280
อพท. ได้รับรางวัล PATA GOLD AWARDS 2021 1631164200
ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2564 1630660320
อพท. ผุดแคมเปญ ‘สุข โข ใจ ออนไลน์ ออนทัวร์’ 1629458640