องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างกิจกรรมเตรียมความพร้อมสถานประกอบการ
ให้มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถรองรับการประเมินระดับมาตรฐานสากลได้
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Tagged under

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(การเช่ารถยนต์ประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษเลย)

Tagged under

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการ
ของสำนักงานพื้นที่พิเศษเลย (อพท.๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Tagged under
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction