องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือการเสริมศักยภาพให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ชุมชนและคนในท้องถิ่นที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้รับรู้รับทราบข้อมูลพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว ไปจนถึงแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ จนสามารถประชาสัมพันธ์และกระจายข้อมูลต่างๆ ไปสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ

Tagged under

คู่มืออำนวยความสะดวกแบบ One Stop Service จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเรือใบและเรือยอร์ช เส้นทางพัทยา - หัวหิน ไม่ว่าจะเป็นแผนที่เส้นทางเดินเรือที่ได้มาตรฐานสากล โปรแกรมการท่องเที่ยว มารีน่า (ที่จอดเรือ) ที่อยู่ในเส้นทาง รวมถึงความปลอดภัยในการทำกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเล และการแจ้งเหตุฉุกเฉิน

Tagged under

ประกาศ อพท. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจนักท่องเที่ยวในชุมชนต้นแบบพื้นที่พิเศษ ๓

Tagged under

ประกาศ อพท. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗)

Tagged under
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction