องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

2.1

 

แนวคิดและแรงบันดาลใจ คือจุดเริ่มของนวัตกรรมใหม่ในโลกใบนี้อยู่เสมอ เราจึงได้เห็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ มาให้ใช้สอย และสำหรับกระแสโลกยุคปัจจุบันที่แสวงหาพลังงานทางเลือก พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อมาใช้กับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

“เรือพลังงานแสงอาทิตย์”  ใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นและใช้งานได้จริง  แม้วันนี้จะเป็นเรือต้นแบบลำแรก แต่ก็สามารถวิ่งให้บริการนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนไปเที่ยวยังเกาะหมากมานาน 3 เดือนแล้ว

ธานินทร์ สุทธิธนกูล  รองประธานชมรมท่องเที่ยวเกาะหมาก กล่าวว่า ชมรมร่วมกับชุมชนในพื้นที่เกาะหมาก และภาคีเครือข่าย พัฒนาเรือพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวงเงิน 1,500,000 บาท นับเป็นเรือพลังงานแสงอาทิตย์ลำแรกที่วิ่งในทะเล เพราะก่อนหน้านี้ แม้จะมีผู้พัฒนาเรือพลังงานแสงอาทิตย์ แต่ก็เพื่อสำหรับใช้วิ่งในแหล่งน้ำจืด เช่น คลอง บึง หรือเขื่อน แต่ยังไม่มีวิ่งในทะเล ซึ่งมีความท้าทายมากกว่า เพราะมีทั้งความแปรปรวนของคลื่นลม  และความเค็มของน้ำทะเล ซึ่งจะมีผลต่ออุปกรณ์ที่ใช้ผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์

“พวกเราผู้ประกอบการในพื้นที่เกาะหมาก มีความคิดอยากได้เรือพลังงานสะอาด และรถพลังงานสะอาด มาใช้บริการนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน เพราะเราเชื่อว่านวัตกรรมเหล่านี้จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้รอดพ้นจากมลภาวะที่เกิดจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง เพราะเกาะหมากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาดำน้ำชมปะการัง  ทำให้ในแต่ละวันมีเรือยนต์นับสิบนับร้อยลำวิ่งให้บริการพานักท่องเที่ยวไปดำน้ำ แต่ละลำต้องปล่อยคราบน้ำมัน และเสียงจากเครื่องยนต์ ซึ่งล้วนมีผลต่อปลา สัตว์น้ำ และปะการังทั้งสิ้น”

 

3 1

 

เรือพลังงานแสงอาทิตย์ลำนี้ ใช้เวลาในการพัฒนานานเกือบ 4 ปี คิดและสร้างเรือต้นแบบโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ก่อนที่จะประดิษฐ์เป็นลำขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันวิ่งให้บริการนักท่องเที่ยวที่เกาะหมากได้ประมาณ 3 เดือน เรือมีขนาดบรรทุกผู้โดยสารต่อเที่ยวได้ประมาณ 7-13 คน

ข้อดีของเรือที่ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ คือ เสียงเงียบ ไม่มีควัน และไม่มีความร้อนที่ปล่อยออกมาจากเครื่องยนต์ ซึ่งจะมีผลต่ออุณหภูมิของน้ำทะเล ส่วนราคาค่าบริการอยู่ที่วันละ 4,000 บาท กรณีครึ่งวันคิดค่าบริการ 3,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ถูกกว่าเรือยนต์ หรือสปีทโบ๊ท  แต่ก็ต้องยอมรับว่าความเร็วในการขับเคลื่อนเรือก็จะช้ากว่าเรือยนต์ คือสามารถวิ่งได้ที่ความเร็ว 4.5 น็อต หรือราว 8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  แต่นักท่องเที่ยวก็เลือกที่จะใช้บริการ และนับวันจะมีมากขึ้น เห็นได้จากมีคิวจองใช้บริการจำนวนมาก สำหรับรายได้ที่เกิดขึ้น ชมรมตกลงกันว่าร้อยละ 10 จะนำเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม

รองประธานชมรมท่องเที่ยวเกาะหมาก กล่าวอีกว่า งบประมาณที่สร้างเรือลำนี้ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility: GEF) วงเงิน 800,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 60 ของวงเงินเต็มที่ต้องการใช้ ส่วนที่เหลืออีก ร้อยละ 40 ได้จากการระดมทุนจากผู้ประกอบการ โดยวิธีการขายหุ้นในราคาหุ้นละ 10,000 บาท มีเงื่อนไขว่าถือหุ้นได้รายละไม่เกิน 2 หุ้น และเปิดรับหน่วยงานที่ต้องการสนับสนุน  

 

1 1

 

“ ช่วงแรกที่ทำโครงการนี้ขึ้นมา หลายคนบอกเป็นไปไม่ได้ แต่วันนี้ผู้ประกอบการหลายรายบนเกาะหมาก มีความสนใจที่จะต่อเรือแบบนี้ขึ้นมา ซึ่งชมรมถือว่าประสบความสำเร็จ เพราะเราตั้งเป้าหมายไม่ได้ใช้เรือนี้เพื่อการหาผลกำไรทางตรง เราต้องการให้เรือลำนี้ถูกก๊อปปี้ไปผลิตเพิ่มอีกจำนวนมากๆ  เพราะความหวังของเราคือต้องการให้เรือลำนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการในเกาะหมาก  หันมาต่อเรือพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับให้บริการนักท่องเที่ยว และเลิกใช้เรือเครื่องยนต์ ซึ่งถือเป็นกำไรทางอ้อมที่มีคุณค่ามหาศาล เพราะเราจะได้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีๆ กลับคืนมาให้เราเก็บกินได้อย่างยั่งยืน”

สำหรับพื้นที่เกาะหมาก องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) วางเป้าหมายเป็นพื้นที่ต้นแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือโลว์คาร์บอนเดสติเนชั่น  สิ่งที่ อพท. นำมาให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชน คือ องค์ความรู้เรื่องการจัดการ และการรักษาสิ่งแวดล้อม สอนให้รู้จักพลังงานทางเลือก คือ โซล่าเซลล์ ทำให้ทุกวันนี้ ผู้ประกอบการและชุมชนสามารถทำโซล่าเซลล์ใช้เองในบ้าน ในร้านอาหาร และสถานที่ต่างๆ บนเกาะหมาก ได้อย่างมากมาย นับเป็นองค์ความรู้ดีๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ชมรมนำไปคิดประดิษฐ์เป็นเรือพลังงานแสงอาทิตย์  และสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการเห็นอีกอย่างหนึ่งบนเกาะหมาก คือ รถไฟฟ้าที่มาจากพลังงานสะอาดจากธรรมชาติ

 ---------------------------------

ข้อมูลเรือพลังงานแสงอาทิตย์

-          เป็นเรือแบบคาตามาราน ขนาด 3.5x7 เมตร

-          จุผู้โดยสารได้ 8-12 คน

-          แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 6 แผง รวมขนาด 2 ตารางเมตร

-          มอเตอร์ไฟฟ้า (AC Induction motor)  ขนาด 3 แรงม้า

-          ระบบขับเคลื่อนแบบเพลายาว กลางลำ ลดการซ่อมบำรุง

-          ความเร็วสูงสุด 4.5 น็อต (8.3 ก.ม./ชั่วโมง) ได้ระยะทาง  20 กิโลเมตร/วัน  (2.5 ชั่วโมง)

     สนใจใช้บริการเรือพลังงานแสงอาทิตย์สามารถติดต่อได้ที่ โรงแรมที่พักบนเกาะหมาก  และที่ ชมรมท่องเที่ยวเกาะหมาก หรือที่ ร้านอาหารเกาะหมากซีฟู้ด

--------------------------   

Tagged under

         n1

 

           ปกติเวลาเราได้ออกเดินทางไปสถานที่ต่างๆ สิ่งที่เรามักจะเห็นกันอยู่บ่อยครั้ง คือการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นพื้นเมือง ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานสักหนึ่งชิ้น “ผ้าทอ” ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานสร้างสรรค์ของหลายๆชุมชน ที่เรามักจะเห็นกันอยู่บ่อยๆ ซึ่งในแต่ละภาคก็มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป

          สำหรับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ “น่านเน้อเจ้า” เกิดจากการสนับสนุนขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่าน โดยเริ่มต้นจากการหาลายเอกลักษณ์ของแต่ละกลุ่มผ้าทอ ซึ่งมีด้วยกัน 5 กลุ่ม และในปีนี้จะมี 4 กลุ่ม ที่จะทำการต่อยอดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นท่กกว่าแค่ “ผ้าทอ”

 

n4

โดยการพัฒนาแบรนด์จะต้องผ่านกระบวนการคิดและลงเวทีประกวด เสมือนประกวดนางงามกันเลยทีเดียว จนสุดท้ายได้ผลลัพธ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะวางขายภายใต้แบรนด์ “น่านเน้อเจ้า” ซึ่งและละกลุ่มนั้นมีเอกลักษณ์ของการสร้างสรรค์ลวดลายที่แตกต่างกัน ในรูปแบบ Product ที่มีความหลากหลาย  เหมาะกับลวดลาย และนัยของความหมายที่ซ่อนอยู่ ให้เป็นคุณค่าทางจิตใจกับผู้ที่ซื้อสินค้า อาทิ กลุ่มซาวหลวงจะเป็น “ลายบ่อสวก” นำลวดลายจากปากไหเคลือบโบนราณอายุกว่า 700 ปี ซึ่งมีความเชื่อว่าผ้าลายบ่อสวกนี้ จะนำมาซึ่งความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้สวมใส่ ฯลฯ

n3

 

สำหรับกลุ่มบ้านเชียงรายมีผ้าทอ “ลายตาโก้ง” ซึ่งเป็นผ้าลายเก่าแก่อยู่คู่ชุมชนมานับร้อยปี โดยที่นี่นำผ้าทอลายตาโก้งมาทำเป็นกนะเป๋าเหรียญขนาดกระทัดรัด น่ารัก เหมาะแก่การพกพา และซื้อง่าย จับต้องง่าย เป็นของฝากทั้งตัวเอง และฝากคนที่เรารักก็น่ารักไม่น้อยเลยทีเดียว

n5

 

การพัฒนาผ้าทอภายใต้แบรนด์ “น่านเน้อเจ้า” คอลเลกชั่นใหม่ ล้วนแล้วแต่เกิดจากความตั้งใจและรักในผ่าทอ ที่ถือเป็นวิถีชีวิตของชาวน่านมาอย่างช้านาน โดยหวังว่าการพัฒนานอกจากจะทำให้เกิดการ กระจายไปในวงกว้างมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการสืบทอดอัตลักษณ์ และคุณค่าของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป อีกด้วย

 

 

Tagged under

         n1

 

           ปกติเวลาเราได้ออกเดินทางไปสถานที่ต่างๆ สิ่งที่เรามักจะเห็นกันอยู่บ่อยครั้ง คือการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นพื้นเมือง ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานสักหนึ่งชิ้น “ผ้าทอ” ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานสร้างสรรค์ของหลายๆชุมชน ที่เรามักจะเห็นกันอยู่บ่อยๆ ซึ่งในแต่ละภาคก็มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป

          สำหรับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ “น่านเน้อเจ้า” เกิดจากการสนับสนุนขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่าน โดยเริ่มต้นจากการหาลายเอกลักษณ์ของแต่ละกลุ่มผ้าทอ ซึ่งมีด้วยกัน 5 กลุ่ม และในปีนี้จะมี 4 กลุ่ม ที่จะทำการต่อยอดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นท่กกว่าแค่ “ผ้าทอ”

 

n4

โดยการพัฒนาแบรนด์จะต้องผ่านกระบวนการคิดและลงเวทีประกวด เสมือนประกวดนางงามกันเลยทีเดียว จนสุดท้ายได้ผลลัพธ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะวางขายภายใต้แบรนด์ “น่านเน้อเจ้า” ซึ่งและละกลุ่มนั้นมีเอกลักษณ์ของการสร้างสรรค์ลวดลายที่แตกต่างกัน ในรูปแบบ Product ที่มีความหลากหลาย  เหมาะกับลวดลาย และนัยของความหมายที่ซ่อนอยู่ ให้เป็นคุณค่าทางจิตใจกับผู้ที่ซื้อสินค้า อาทิ กลุ่มซาวหลวงจะเป็น “ลายบ่อสวก” นำลวดลายจากปากไหเคลือบโบนราณอายุกว่า 700 ปี ซึ่งมีความเชื่อว่าผ้าลายบ่อสวกนี้ จะนำมาซึ่งความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้สวมใส่ ฯลฯ

n3

 

สำหรับกลุ่มบ้านเชียงรายมีผ้าทอ “ลายตาโก้ง” ซึ่งเป็นผ้าลายเก่าแก่อยู่คู่ชุมชนมานับร้อยปี โดยที่นี่นำผ้าทอลายตาโก้งมาทำเป็นกนะเป๋าเหรียญขนาดกระทัดรัด น่ารัก เหมาะแก่การพกพา และซื้อง่าย จับต้องง่าย เป็นของฝากทั้งตัวเอง และฝากคนที่เรารักก็น่ารักไม่น้อยเลยทีเดียว

n5

 

การพัฒนาผ้าทอภายใต้แบรนด์ “น่านเน้อเจ้า” คอลเลกชั่นใหม่ ล้วนแล้วแต่เกิดจากความตั้งใจและรักในผ่าทอ ที่ถือเป็นวิถีชีวิตของชาวน่านมาอย่างช้านาน โดยหวังว่าการพัฒนานอกจากจะทำให้เกิดการ กระจายไปในวงกว้างมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการสืบทอดอัตลักษณ์ และคุณค่าของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป อีกด้วย

 

 

Tagged under

สรุปผลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 2 อพท. ส่วนกลาง

Tagged under
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction