องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

ท่องเที่ยวปลอดภัยในเมืองมรดกโลก
28.ธ.ค..2560
Rate this item
(0 votes)

banner safety

          คู่มือสำหรับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยและกำแพงเพชร เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยตลอดช่วงเวลาที่พำนักอยู่ กลายเป็นความประทับจิตประทับใจ เกิดเป็นความพึงพอใจ กระทั่งบอกต่อ หรือกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ และสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้ผู้คนในจังหวัดสุโขทัยและกำแพงเพชร

ท่องเที่ยวปลอดภัยในเมืองมรดกโลก ท่องเที่ยวปลอดภัยในเมืองมรดกโลก

.

Read 439 times
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction