องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

การสำรวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ในพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร เพื่อการออกแบบบริการสร้างประสบการณ์นักท่องเที่ยว
28.ธ.ค..2560
Rate this item
(0 votes)

banner destination brand

          ในปีงบประมาณ 2560 สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร (อพท.๔) ได้ดำเนินการสำรวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร ภายใต้กลยุทธ์การสร้างแบรนด์แหล่งท่องเที่ยว (Destination Brand) ของเมืองสุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร เพื่อสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของทั้งสามเมืองในพื้นที่พิเศษฯ ให้เชื่อมโยงเป็นภาพรวมเดียวกัน ด้วยแบรนด์ “มรดกพระร่วง” ด้วยทุนทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกัน และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจตามนโยบายจากรัฐบาล อันก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน (Value Added from Cultural Tourism)

การสำรวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ในพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร การสำรวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ในพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร

.

Read 456 times
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction