องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

“No Gift Policy” ผู้อำนวยการ อพท. ประกาศชัด… งดรับของขวัญทุกเทศกาล!
19.ธ.ค..2560
Rate this item
(0 votes)

banner nogift

        พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ อพท. เชิญชวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อพท. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามนโยบาย “No Gift Policy” โดยการประกาศงดรับของขวัญทุกชนิดในทุกๆ เทศกาล เช่น คริสต์มาส ปีใหม่ หรือเทศกาลอื่นๆ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างตรงไปตรงมาแบบมืออาชีพ ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งนี้ อพท. ขอน้อมรับความปรารถนาดีและไมตรีจิตจากทุกท่าน และในกรณีที่ได้รับของขวัญและไม่สะดวกที่จะส่งกลับคืน อพท. จะรวบรวมของขวัญไปบริจาคเพื่อการกุศล หรือสาธารณประโยชน์ หรือดำเนินการอื่นใดตามความเหมาะสมต่อไป

“No Gift Policy” ผู้อำนวยการ อพท. ประกาศชัด… งดรับของขวัญทุกเทศกาล! “No Gift Policy” ผู้อำนวยการ อพท. ประกาศชัด… งดรับของขวัญทุกเทศกาล!

.

Read 468 times
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction