องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
15.ธ.ค..2560
Rate this item
(0 votes)

banner volunteer tourist

         เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. รศ.ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ จัดโดยกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว พร้อมปาฐกถาพิเศษ ตลอดจน รมว.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ได้บรรยายพิเศษ โดยมีนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รองผู้อำนวยการ อพท.(๑) เป็นผู้แทนของ อพท. เข้าร่วมพิธีดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุม รอยัล จูบิลี่ ฮอลล์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

         กิจกรรมครั้งนี้ เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ ปี ๒๕๖๑ เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ “Amazing Thailand Year ๒๐๑๘” เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  นำเสนอวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต อันสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมเยีอนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น  ตลอดจนการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดความอุ่นใจในการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยจัดให้มีการอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในการอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งชาวไทยและต่างชาติ จำนวน ๒,๐๑๘ คน

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

.

Read 304 times
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction