องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

ร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์
06.ต.ค..2560
Rate this item
(0 votes)

banner mou tmic

     วันนี้ (๖ ตุลาคม ๒๕๖๐) พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. นายจิรุตถ์ อิศรากูล ณ อยุธยา  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. และภาคีเครือข่ายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกันและกัน ในการดำเนินการส่งเสริม เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนและร่วมมือกันเผยแพร่ข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ในการต่อยอดเชิงความรู้ เสริมสร้าง และยกระดับความรู้ความสามารถแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์

     สำหรับกรอบความร่วมมือครั้งนี้ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยและข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน เชื่อมโยงเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการ ยกระดับคุณวุฒิให้แก่บุคคลากรภายในหน่วยงาน และบุคคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ตลอดระระเวลา ๓ ปี นับจากนี้ไป  : จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ณ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ

.

Read 787 times
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction