องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

สบย. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ “ล้อมวงสนทนา แถลงข่าวอย่างไรให้เป็นข่าว”
12.ก.ย..2560
Rate this item
(0 votes)

dasta news

          เมื่อวันที่ ๘ – ๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ  โรงแรมอะบลูม กรุงเทพฯ สำนักบริหารยุทธศาสตร์ โดยงานองค์ความรู้  ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแถลงข่าว ภายใต้หัวข้อ “ล้อมวงสนทนา แถลงข่าวอย่างไรให้เป็นข่าว” โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่งานองค์ความรู้ได้เชิญผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทั้งในสำนัก อพท. ส่วนกลาง และจากสำนักงานพื้นที่พิเศษ มาร่วมพบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการจัดงานแถลงข่าวกัน รวมทั้งมาเรียนรู้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่นักประชาสัมพันธ์มักเลือกใช้ในการทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร   โดยในครั้งนี้เป็นการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดงานแถลงข่าวในลักษณะของการทำ Press Tour ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการแถลงข่าวในอีกรูปแบบหนึ่งที่ต้องมีการเชิญและพาสื่อมวลชนลงไปยังพื้นที่ของ อพท. เพื่อให้สื่อมวลชนเหล่านั้นช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารการทำงานขององค์กร

.

Read 280 times
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction