องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

อพท. รับมอบโล่หน่วยงานพันธมิตรธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์
23.ก.ย..2560
Rate this item
(0 votes)

S 51306812

          ดร. พรสุข จงประสิทธิ์ ผอ.สพข. เป็นผู้แทนผู้อำนวยการ อพท. รับมอบโล่หน่วยงานพันธมิตรธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์ จาก รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะที่ อพท.เป็นหน่วยงานที่มีการนำผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนารากฐานของประเทศ เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560 ในพิธีเปิดงาน TISTR and FRIENDS ครั้งที่ 4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จัดโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ซึ่งภายในงานมีบูธของ อพท. ที่นำผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาโดยการนำผลงานทางด้านวิทยาและเทคโนโลยีมาเพิ่มคุณภาพและมูลค่า มาออกร้านจำหน่ายในงานด้วย เช่น น้ำผักสะทอน แจ่วดำ ขิงหยอง ชาขิง เป็นต้น ถือเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ในพื้นที่เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในการประชาสัมพันธ์และการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น

         โดยในอนาคต สพข.จะเป็นหน่วยงานหลักในการร่วมมือกับ วว. ในการนำผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และการบริการ ตลอดจนพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับมาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการของไทยให้เป็นสากล และเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นของประเทศคู่ค้าและผู้บริโภคในตลาดในประเทศและต่างประเทศ ให้มีการพัฒนาแบบยั่งยืน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมการนำผลงานการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560

โดยในอนาคต สพข.จะเป็นหน่วยงานหลักในการร่วมมือกับ วว. ในการนำผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และการบริการ ตลอดจนพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับมาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการของไทยให้เป็นสากล และเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นของประเทศคู่ค้าและผู้บริโภคในตลาดในประเทศและต่างประเทศ ให้มีการพัฒนาแบบยั่งยืน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมการนำผลงานการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560
อพท. รับมอบโล่หน่วยงานพันธมิตรธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์ อพท. รับมอบโล่หน่วยงานพันธมิตรธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์

.

Read 293 times
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction