องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

เตรียมการต้อนรับ
25.ก.ค..2560
Rate this item
(0 votes)

19 22 60 0162

 

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท.(๓) พร้อมด้วยนางสาววาสนา พงศาปาน ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร นายธรรมนูญ ภาครูป รองผู้จัดการ อพท.๕ และพันเอกนาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ อพท.๕ เข้าเยี่ยมคารวะ นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่อหารือแนวทางในการเตรียมการต้อนรับเอกอัครราชทูตประเทศภูฏาน ประจำประเทศไทย และแนวทางในการพัฒนาอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและพัฒนาให้เป็น “ภูฏานแห่งเมืองเลย”โดยมีนายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและนายสัมฤทธิ์ สุภามา วัฒนธรรมจังหวัดเลย เข้าร่วมหารือด้วย โดย อพท.จะได้นำเอกอัครราชทูตภูฏาน ประจำประเทศไทย พร้อมคณะเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และเยี่ยมชมพื้นที่อำเภอนาแห้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่พิเศษเลย และมีอัตลักษณ์ของวิถีชุมชนและธรรมชาติคล้ายคลึงกับภูฏาน ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐  ในการเข้าพบครั้งนี้ รองผู้อำนวยการ อพท.(๓) ยังได้รายงานความคืบหน้าเรื่องบทบาทของ อพท. ในการร่วมพัฒนาสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้กล่าวขอบคุณ อพท. ในการผลักดันแนวคิดดังกล่าวอย่างจริงจัง และกล่าวชื่นชมบทบาทและผลงานของ อพท. ที่ช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเลยให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

.

Read 503 times
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction