องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

รองผู้อำนวยการ อพท.(๓) เข้าเยี่ยมคารวะ นายอลงกรณ์ พลบุตร เพื่อสรุปบทบาทภารกิจของ อพท.
14.ก.ค..2560
Rate this item
(0 votes)

dasta conclusion mission 01

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท. ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง เพื่อเรียนสรุปบทบาทภารกิจขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ณ ห้องทำงาน อาคาร ๑ รัฐสภา

 

dasta conclusion mission 02

dasta conclusion mission 03s

.

Read 483 times
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction