องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

Dasta Forum 2017
13.ก.ค..2560
Rate this item
(0 votes)

 เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2017 เวลา 9.00 น. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. จัดงาน DASTA Forum 2017 ภายใต้หัวข้อ การท่องเที่ยวไทย "ยั่งยืน" หรือ "ยับเยิน" เพื่อถ่ายทอดผลงานในระยะเวลา 14 ปี ที่ผ่านมาได้ดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดการจ้างงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่แห่งท้องถิ่นที่ดียิ่งขึ้น เพื่อแสดงผลการดำเนินงานของ อพท. ที่สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการท่องเที่ยววิถีไทย ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ณ โรงแรม The Okura Prestige Bangkok

Read 678 times
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction