องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

งาน Community- based Tourism Forum: ตอน รวมพลค้นคำตอบ “เที่ยวนี้...เพื่อใคร กับ อพท.”
11.ก.ค..2560
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 งาน Community- based Tourism Forum: ตอน รวมพลค้นคำตอบ “เที่ยวนี้...เพื่อใคร กับ อพท.” ณ ห้องเอนก ประสงค์หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นับเป็นอีกผลงานหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาชุมต้นแบบของ อพท. โดยสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือ สทช. ได้พัฒนาเครื่องมือการบริหารจัดการผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่เรียกว่า “เราได้...เรากระจาย” เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์แบบง่ายๆ ให้ชุมชนสามารถเก็บข้อมูลรายได้จากการท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่า รายได้ที่เข้ามาในชุมชนจากการเดินทางมาเยือนของนักท่องเที่ยวนั้น ได้ถูกกระจายไปสร้างประโยชน์ในเรื่องใดในชุมชนบ้าง หรือมีส่วนใดที่รั่วออกไปนอกชุมชน ด้วยเหตุผลใด ซึ่งเครื่องมือนี้ช่วยให้ชุมชนท้องถิ่นมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่จะเป็นประโยชน์กับชุมชนมากที่สุดได้ ถือเป็นนวัตกรรมให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างแท้จริง

.

Read 2252 times
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction