องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

เลขาธิการอาเซียนยก อพท. ต้นแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน
04.ก.ค..2560
Rate this item
(0 votes)

apec

อพท. โชว์ผลงานการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเวทีเอเปค ยกกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และเกาะหมาก ที่เป็นรูปธรรม เลขาธิการอาเซียนชื่นชม ชาติอาเซียนควรศึกษาเป็นแบบอย่างการทำงานอย่างเป็นระบบ

ในระหว่างระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้เข้าร่วมประชุม APEC High Level Policy Dialogue on Sustainable Tourism ณ เมืองฮาลอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามคำเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมระดับสูงที่สำคัญรายการหนึ่งภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค (APEC) โดยผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงท่องเที่ยวจากเขตเศรษฐกิจ APEC

อพท. ได้นำเสนอภารกิจและผลงานในการประยุกต์ใช้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ซึ่งได้ดำเนินการนำร่องแล้วที่พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยฯ (ตำบลเมืองเก่า) และกำลังจะนำไปใช้ในพื่นที่่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (เกาะหมาก) รวมทั้งการวัดผลสำเร็จจากการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผ่านเครื่องมือที่มีหลักวิชาการรองรับอย่างเป็นระบบ อาทิ ดัชนีความสุขของประชาชนและนักท่องเที่ยว การทวีคูณทางเศรษฐศาสตร์จากการพัฒนาการท่องเที่ยว (Multiplier Effects of Tourism) ในพื้นที่พิเศษ และการวัดการกระจายรายได้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยใช้สัมประสิทธิ์ GINI รวมทั้งการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน (CBT Thailand)

การนำเสนอดังกล่าวของ อพท. ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยมีสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์ของเวียดนาม ขอสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. รวมทั้งขอให้ อพท. ให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของเวียดนามด้วย

นอกจากนี้ นาย เล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน ซึ่งเข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมดังกล่าว ได้ให้เกียรติเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก อพท. ด้วยความสนใจ และกล่าวชื่นชมผลงานของ อพท. ว่าประเทศสมาชิกอื่นของอาเซียนควรศึกษาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ เห็นผลเป็นรูปธรรม และอวยพรให้ภารกิจของ อพท. ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และมั่นใจว่า สมาชิก APEC ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ได้เรียนรู้จาก อพท. เป็นอย่างมาก

อนึ่ง APEC ประกอบด้วยสมาขิกจาก ๒๑ เขตเศรษฐกิจ (๑๙ ประเทศ กับ ๒ เขตเศรษฐกิจ) ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไนดารุสซาลาม แคนาดา ชิลี สาธารณรัฐประชาชนจีน จีนฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกีนี เปรู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สหพันธรัฐรัสเซีย สิงคโปร์ จีนไทเป ไทย สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และมีผู้สังเกตการณ์ถาวร ๓ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) สภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภาคพื้นแปซิฟิค (Pacific Economic Cooperation Council: PECC) และเวทีหารือแปซิฟิคใต้ (South Pacific Forum: SPF)

.

Read 671 times
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction