องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

ยูเนสโกชม อพท. ชูต้นแบบการท่องเที่ยวในพื้นที่มรดกโลก
04.ก.ค..2560
Rate this item
(0 votes)

siemreap 01

อพท. โชว์วิสัยทัศน์และผลงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่มรดกโลก อิงเกณฑ์ของสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกมาใช้เป็นหน่วยงานแรกในไทย ยูเนสโกและต่างชาติชื่นชม แนะเอากรณีศึกษาของ อพท. เป็นต้นแบบ

ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. และคณะ ได้เข้าร่วมประชุม 1st UNWTO/UNESCO International Conference on Sustainable Tourism and Heritage Cities ที่เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2560 ตามคำเชิญขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก โดย อพท. ได้นำเสนอบทบาทภารกิจและผลงานการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ที่เป็นพื้นที่มรดกโลก ซึ่งได้นำเอาเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกของสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) มาปรับใช้เป็นหน่วยงานแรกในประเทศไทย

เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกที่ อพท. นำมาประยุกต์ใช้ เป็นเกณฑ์ด้านแหล่งท่องเที่ยว (Destination) ประกอบด้วย 4 มิติ รวม 41 ข้อ ประกอบด้วยมิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านการสร้างผลกระทบเชิงบวกด้านสังคมและเศรษฐกิจ มิติด้านการสร้างผลกระทบเชิงบวกด้านวัฒนธรรม และมิติด้านการสร้างผลกระทบเชิงบวกด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องมีผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุดในทุกมิติ โดย อพท. ได้นำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนโดยรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และ Mr.Randy Durban, CEO ของ GSTC พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญได้เดินทางมาประเมินเกณฑ์ด้วยตัวเอง ทำให้ อพท. ได้ทราบถึงประเด็นที่เป็นจุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

siemreap 02

ในการสรุปผลการประชุมที่เมืองเสียมราฐ ผู้บริหารระดับสูงของยูเนสโก รวมทั้งผู้แทนจากบังคลาเทศ ออสเตรเลีย และกัมพูชา ได้กล่าวชื่นชมภารกิจของ อพท. ที่มีการทำงานอย่างเป็นระบบ วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผู้แทนชาติต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมควรนำไปเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่มรดกโลกในประเทศของตน

นอกจากนี้ อพท. ได้ประชุมหารือร่วมกับ APSARA National Authority ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกัมพูชาที่รับผิดชอบการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลก นครวัด นครธม และพื้นที่เชื่อมโยง โดย Mr.Sok Sangvar, Deputy Director-General ของ APSARA National Authority ให้ความสนใจในบทบาทภารกิจและผลงานของ อพท. โดยเฉพาะการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก โดยทั้งสองฝ่ายมีความเห็นร่วมกันว่าควรจะมีความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน ซึ่งจะได้มีการยกร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MoU ของทั้งสองฝ่ายในเร็วๆ นี้

.

Read 519 times
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction