องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

อพท. ร่วมงานวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ ๘๕
04.ก.ค..2560
Rate this item
(0 votes)

banner opm85y

          พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาขชน) หรือ อพท. พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อพท. ได้เข้าร่วมงานวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 85 ปี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

          ในโอกาสดังกล่าว นายกรัฐมนตรี และพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของ อพท. ภายใต้แนวคิด “อพท. พัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา” โดยผู้อำนวยการ อพท. ได้กล่าวรายงานสรุปผลงานของ อพท. ที่พัฒนาโดยยึด “ศาสตร์พระราชา” ทั้งเรื่องการสร้างรายได้ให้ชุมชน การกระจายรายได้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ การสร้างชุมชนแห่งความสุข โดยใช้นำความรู้ไปให้ชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนด้วยตัวเอง

          จากการเยี่ยมชมบูธ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่่นชมการทำงานของ อพท. และได้ให้ความสนใจสอบถามเกี่ยวกับจำนวนพื้นที่พิเศษในปัจจุบันและที่จะประกาศเพิ่มในอนาคต โดยเห็นว่าน่าจะมีการขยายขอบเขตงานเพิ่มขึ้น ทั้งในเชิงพื้นที่และปริมาณงาน ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาให้เหมาะสมต่อไป โดยขอให้ อพท. ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

อพท. ร่วมงานวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ ๘๕ อพท. ร่วมงานวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ ๘๕

.

Read 629 times
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction