องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

รายการสะพานเชื่อมไทย (๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
11.พ.ค..2560
Rate this item
(0 votes)

banner thai bridge03

พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท
ผู้อำนวยการ อพท.
ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ในรายการ “สะพานเชื่อมไทย”
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ NBT
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

.

Read 1246 times

Media

รายการสะพานเชื่อมไทย (๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction