องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

อพท. บรรยายหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ "Sustainable Community-Based Eco-Tourism Development"
16.พ.ค..2560
Rate this item
(1 Vote)

dasta lectures 02

          เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ อพท. ได้รับเชิญไปบรรยายในหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ "Sustainable Community-Based Eco-Tourism Development" ที่โรงแรม Ibis Riverside Bangkok ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพา โดยความร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดย ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท.(๓) ได้บรรยายในหัวขัอ "Introduction to Sustainable Tourism and Eco-Tourism Development in Thailand: Strategies and Policies" หลักสูตรดังกล่าวมีข้าราชการที่รับผิดชอบเรื่องการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืนจาก ๑๕ ประเทศเข้าร่วม ได้แก่ โมซัมบิค เซียราลีโอน ไนเจอร์ เคพเวอร์ดี มอริเชียส ปาปัวนิวกีนี ซามัว ตุรกี เม็กซิโก อูกันดา อียิปต์ มองโกเลีย อิหร่าน ฟิลิปปินส์ และติมอร์เลสเต

dasta lectures 09

          ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รองผู้อำนวยการ อพท.(๓) ได้รับเชิญในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกับคณบดี คณะการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา วิพากษ์และให้ข้อคิดเห็นต่อการนำเสนอรายงานของผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๑๕ ประเทศ เกี่ยวกับการนำแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของไทยไปประยุกต์ใช้ในประเทศของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรม เอ วัน เดอะรอยัล ครูซ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยผู้เข้ารับการอบรมต่างให้ความสนใจกับบทบาทและภารกิจของ อพท. ที่มีกรณีศึกษาแห่งความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และต่างจะนำองค์ความรู้ของ อพท. ไปประยุกต์ใช้ในประเทศของตนต่อไป

อพท. บรรยายหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ "Sustainable Community-Based Eco-Tourism Development" อพท. บรรยายหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ "Sustainable Community-Based Eco-Tourism Development"

.

Read 566 times
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction