องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

อพท. ร่วมกับสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย พัฒนาตลาดท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง
30.เม.ย..2560
Rate this item
(0 votes)

develop ct pattaya 01

          อพท. ร่วมมือกับ สทอ. ต่อยอดพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง โดยเน้นการนำเสนอมุมมองด้านการตลาด เพื่อเปลี่ยนภาพการท่องเที่ยวเมืองพัทยา โดยเมื่อวันที่ 8-9 เมษายน 2560 สทอ. ได้นำเอเยนซี่ทัวร์ที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ กว่า 10 ราย ลงพื้นที่ชุมชนตะเคียนเตี้ย ชุมชนชากแง้ว พื้นที่เขาชีจรรย์ และพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล เพื่อสำรวจและให้ความเห็นการนำกิจกรรมออกสู่ตลาดท่องเที่ยว เพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนาของ อพท. อีกทางหนึ่ง และนำกิจกรรมท่องเที่ยวไปเสนอขายในงานท่องเที่ยวต่อไป

.

Read 633 times
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction