องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

เรือพลังงานแสงอาทิตย์ ลำแรกในทะเลไทย อีกขั้นของ “เกาะหมาก : โลว์คาร์บอนเดสติเนชั่น”
21.เม.ย..2560
Rate this item
(0 votes)

2.1

 

แนวคิดและแรงบันดาลใจ คือจุดเริ่มของนวัตกรรมใหม่ในโลกใบนี้อยู่เสมอ เราจึงได้เห็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ มาให้ใช้สอย และสำหรับกระแสโลกยุคปัจจุบันที่แสวงหาพลังงานทางเลือก พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อมาใช้กับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

“เรือพลังงานแสงอาทิตย์”  ใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นและใช้งานได้จริง  แม้วันนี้จะเป็นเรือต้นแบบลำแรก แต่ก็สามารถวิ่งให้บริการนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนไปเที่ยวยังเกาะหมากมานาน 3 เดือนแล้ว

ธานินทร์ สุทธิธนกูล  รองประธานชมรมท่องเที่ยวเกาะหมาก กล่าวว่า ชมรมร่วมกับชุมชนในพื้นที่เกาะหมาก และภาคีเครือข่าย พัฒนาเรือพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวงเงิน 1,500,000 บาท นับเป็นเรือพลังงานแสงอาทิตย์ลำแรกที่วิ่งในทะเล เพราะก่อนหน้านี้ แม้จะมีผู้พัฒนาเรือพลังงานแสงอาทิตย์ แต่ก็เพื่อสำหรับใช้วิ่งในแหล่งน้ำจืด เช่น คลอง บึง หรือเขื่อน แต่ยังไม่มีวิ่งในทะเล ซึ่งมีความท้าทายมากกว่า เพราะมีทั้งความแปรปรวนของคลื่นลม  และความเค็มของน้ำทะเล ซึ่งจะมีผลต่ออุปกรณ์ที่ใช้ผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์

“พวกเราผู้ประกอบการในพื้นที่เกาะหมาก มีความคิดอยากได้เรือพลังงานสะอาด และรถพลังงานสะอาด มาใช้บริการนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน เพราะเราเชื่อว่านวัตกรรมเหล่านี้จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้รอดพ้นจากมลภาวะที่เกิดจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง เพราะเกาะหมากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาดำน้ำชมปะการัง  ทำให้ในแต่ละวันมีเรือยนต์นับสิบนับร้อยลำวิ่งให้บริการพานักท่องเที่ยวไปดำน้ำ แต่ละลำต้องปล่อยคราบน้ำมัน และเสียงจากเครื่องยนต์ ซึ่งล้วนมีผลต่อปลา สัตว์น้ำ และปะการังทั้งสิ้น”

 

3 1

 

เรือพลังงานแสงอาทิตย์ลำนี้ ใช้เวลาในการพัฒนานานเกือบ 4 ปี คิดและสร้างเรือต้นแบบโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ก่อนที่จะประดิษฐ์เป็นลำขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันวิ่งให้บริการนักท่องเที่ยวที่เกาะหมากได้ประมาณ 3 เดือน เรือมีขนาดบรรทุกผู้โดยสารต่อเที่ยวได้ประมาณ 7-13 คน

ข้อดีของเรือที่ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ คือ เสียงเงียบ ไม่มีควัน และไม่มีความร้อนที่ปล่อยออกมาจากเครื่องยนต์ ซึ่งจะมีผลต่ออุณหภูมิของน้ำทะเล ส่วนราคาค่าบริการอยู่ที่วันละ 4,000 บาท กรณีครึ่งวันคิดค่าบริการ 3,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ถูกกว่าเรือยนต์ หรือสปีทโบ๊ท  แต่ก็ต้องยอมรับว่าความเร็วในการขับเคลื่อนเรือก็จะช้ากว่าเรือยนต์ คือสามารถวิ่งได้ที่ความเร็ว 4.5 น็อต หรือราว 8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  แต่นักท่องเที่ยวก็เลือกที่จะใช้บริการ และนับวันจะมีมากขึ้น เห็นได้จากมีคิวจองใช้บริการจำนวนมาก สำหรับรายได้ที่เกิดขึ้น ชมรมตกลงกันว่าร้อยละ 10 จะนำเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม

รองประธานชมรมท่องเที่ยวเกาะหมาก กล่าวอีกว่า งบประมาณที่สร้างเรือลำนี้ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility: GEF) วงเงิน 800,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 60 ของวงเงินเต็มที่ต้องการใช้ ส่วนที่เหลืออีก ร้อยละ 40 ได้จากการระดมทุนจากผู้ประกอบการ โดยวิธีการขายหุ้นในราคาหุ้นละ 10,000 บาท มีเงื่อนไขว่าถือหุ้นได้รายละไม่เกิน 2 หุ้น และเปิดรับหน่วยงานที่ต้องการสนับสนุน  

 

1 1

 

“ ช่วงแรกที่ทำโครงการนี้ขึ้นมา หลายคนบอกเป็นไปไม่ได้ แต่วันนี้ผู้ประกอบการหลายรายบนเกาะหมาก มีความสนใจที่จะต่อเรือแบบนี้ขึ้นมา ซึ่งชมรมถือว่าประสบความสำเร็จ เพราะเราตั้งเป้าหมายไม่ได้ใช้เรือนี้เพื่อการหาผลกำไรทางตรง เราต้องการให้เรือลำนี้ถูกก๊อปปี้ไปผลิตเพิ่มอีกจำนวนมากๆ  เพราะความหวังของเราคือต้องการให้เรือลำนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการในเกาะหมาก  หันมาต่อเรือพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับให้บริการนักท่องเที่ยว และเลิกใช้เรือเครื่องยนต์ ซึ่งถือเป็นกำไรทางอ้อมที่มีคุณค่ามหาศาล เพราะเราจะได้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีๆ กลับคืนมาให้เราเก็บกินได้อย่างยั่งยืน”

สำหรับพื้นที่เกาะหมาก องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) วางเป้าหมายเป็นพื้นที่ต้นแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือโลว์คาร์บอนเดสติเนชั่น  สิ่งที่ อพท. นำมาให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชน คือ องค์ความรู้เรื่องการจัดการ และการรักษาสิ่งแวดล้อม สอนให้รู้จักพลังงานทางเลือก คือ โซล่าเซลล์ ทำให้ทุกวันนี้ ผู้ประกอบการและชุมชนสามารถทำโซล่าเซลล์ใช้เองในบ้าน ในร้านอาหาร และสถานที่ต่างๆ บนเกาะหมาก ได้อย่างมากมาย นับเป็นองค์ความรู้ดีๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ชมรมนำไปคิดประดิษฐ์เป็นเรือพลังงานแสงอาทิตย์  และสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการเห็นอีกอย่างหนึ่งบนเกาะหมาก คือ รถไฟฟ้าที่มาจากพลังงานสะอาดจากธรรมชาติ

 ---------------------------------

ข้อมูลเรือพลังงานแสงอาทิตย์

-          เป็นเรือแบบคาตามาราน ขนาด 3.5x7 เมตร

-          จุผู้โดยสารได้ 8-12 คน

-          แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 6 แผง รวมขนาด 2 ตารางเมตร

-          มอเตอร์ไฟฟ้า (AC Induction motor)  ขนาด 3 แรงม้า

-          ระบบขับเคลื่อนแบบเพลายาว กลางลำ ลดการซ่อมบำรุง

-          ความเร็วสูงสุด 4.5 น็อต (8.3 ก.ม./ชั่วโมง) ได้ระยะทาง  20 กิโลเมตร/วัน  (2.5 ชั่วโมง)

     สนใจใช้บริการเรือพลังงานแสงอาทิตย์สามารถติดต่อได้ที่ โรงแรมที่พักบนเกาะหมาก  และที่ ชมรมท่องเที่ยวเกาะหมาก หรือที่ ร้านอาหารเกาะหมากซีฟู้ด

--------------------------   

.

Read 540 times
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction