องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

อพท. มอบรางวัล "ภาพความทรงจำพิเศษ...บนพื้นที่พิเศษ"
20.เม.ย..2560
Rate this item
(0 votes)

IMG 0043

 

       เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. อพท. โดยสำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว หรือ สพข. จัดกิจกรรมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "ภาพความทรงจำพิเศษ...บนพื้นที่พิเศษ" ภายใต้กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่าน Mobile Application (Line@Dastatravel) โดยมีนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รองผู้อำนวยการ อพท. เป็นผู้แทน อพท. มอบของรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย ณ ห้องประชุม ๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑

รายชื่อผู้ชนะเลิศทั้ง ๓ รางวัล ได้แก่

๑. คุณทศพร สหกูล ส่งภาพ “อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย”
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ คุณพรชนก เหรียญประยูร ส่งภาพ “ภูบักได๋ จังหวัดเลย”
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ คุณพิมผกา ยอดพึ่ง ส่งภาพ “พัทยา จังหวัดชลบุรี”

และรางวัลชมเชยอีก ๓ รางวัล ได้แก่

๑. คุณวรนัฐ หนุนปราณีต
๒. คุณทินวัฒน์ นามพุทธา
๓. คุณปวีณา เลียบใย

       กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. ให้แก่นักท่องเที่ยวรวมทั้งบุคคลทั่วไป โดยใช้ช่องทางการสื่อสารผ่าน Mobile Application รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้สมาชิก Line@ DastaTravel ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะเป็นการร่วมมือกัน ในการช่วยเผยแพร่ข้อมูลและส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวภายในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. เพิ่มมากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

.

Read 395 times
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction