องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

อพท. จัดมหกรรมอาหารเมืองโบราณอู่ทอง ครั้งที่ ๒ “ชวนกิน พาเที่ยว ย้อนวันวานเมืองโบราณอู่ทอง”
07.เม.ย..2560
Rate this item
(0 votes)

uthong food21 

          เมื่อวันที่  เวลา ๑๗.๐๐ น. อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง จัดงานมหกรรมอาหารเมืองโบราณอู่ทอง ครั้งที่ ๒ “ชวนกิน พาเที่ยว ย้อนวันวานเมืองโบราณอู่ทอง”  โดยมีนายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รองผู้อำนวยการ อพท.(๑) ให้การกล่าวต้อนรับ ณ บ้านดอนสะเดา (ริมคลองชลประทาน ข้างโรงเรียนอู่ทอง) ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

          โดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ อพท.๗ มุ่งหวังให้เกิดการประชาสัมพันธ์อาหารพื้นถิ่นเมืองโบราณอู่ทอง ไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่มผู้บริโภค ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและขยายโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้แก่ ชุมชน กลุ่มชมรม และผู้ประกอบการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนากิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยว  รวมไปถึงกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง

          นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลิตภัณฑ์ของดีในชุมชนเมืองโบราณอู่ทอง การแสดงการละเล่นศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่นเชิงวิถีชีวิตทั้ง ๕ ชาติพันธ์ของแต่ละชุมชนเมืองโบราณอู่ทอง เพื่อเป็นการประชา สัมพันธ์ การท่องเที่ยวบริเวณถนนคนเดินตลาดหรรษาวินยานุโยค ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดสุพรรณบุรี เกิดกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้นนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ประชาชน หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน รับรู้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดสุพรรณ ที่มีความเพรียบพร้อมไปด้วย สินค้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต ที่ยังคงมีอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างแท้จริง

          อพท.๗ เชื่อมั่นว่าความร่วมมือ ร่วมแรง จากทุกภาคส่วนที่มาร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญยิ่งของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างแท้จริง ภายใต้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือ CBT Thailand อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการ ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป

.

Read 97 times

Image Gallery

unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction