องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

อพท. รับมอบโล่เกียรติคุณ
06.เม.ย..2560
Rate this item
(0 votes)

nida shield00

รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  มอบโล่เกียรติคุณนราธิปพงศ์ประพันธ์  แก่พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.  เนื่องจาก อพท. ได้สนับสนุนเงินทุนการศึกษาและเงินทุนวิจัยแก่คณะการจัดการท่องเที่ยว การนี้ ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท. (๓) และเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารยุทธศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี  ณ งานครบรอบ ๕๑ ปีก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อพท. รับมอบโล่เกียรติคุณ อพท. รับมอบโล่เกียรติคุณ

.

Read 582 times
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction