องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

เคลียร์คัดชัดเจน "พัทยาโมเดล" สู่การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 7 มี.ค. 60
12.มี.ค..2560
Rate this item
(0 votes)

รายการเคลียร์คัด ชัดเจน ทางสถานีโทรทัศน์ NBT ช่อง 11

ออกอากาศวันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 20.00 น.

banner interview pattaya

.

Read 182 times

Media

เคลียร์คัดชัดเจน "พัทยาโมเดล" สู่การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction