องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

อพท. ประกาศเจตจำนงร่วมต่อต้านการทุจริต
22.ก.พ..2560
Rate this item
(0 votes)

banner dasta honest

ร่วมต่อต้าน

          พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ อพท.  นายชุมพล มุสิกานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท.  พร้อมผู้บริหาร นำผู้ปฏิบัติงาน อพท. ทั้งส่วนกลางและสำนักงานพื้นที่พิเศษ ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ เพื่อร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริต พร้อมยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อพท. 

อพท.ประกาศเจตจำนงร่วมต่อต้านการทุจริต อพท.ประกาศเจตจำนงร่วมต่อต้านการทุจริต

.

Read 1542 times
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction