องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

ซีรีส์เล่มล่าสุด ตอน การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism)
13.ธ.ค..2559
Rate this item
(2 votes)

brochure series sustainable tourism

ซีรีส์เล่มล่สุด ตอน การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) จะพคุณไปทำควมรู้จักกับกรท่องเที่ยวอย่งยั่งยืนว่คืออะไร มีนิยมอย่งไร และทำควมรู้จักกับหน่วยงนที่กำหนดเกณฑ์กรท่องเที่ยวอย่งยั่งยืนโลก อย่งสภรท่องเที่ยวอย่งยั่งยืนโลก หรือเรียกสั้นๆ ว่GSTC (Global Sustainable Tourism Council) พร้อมทั้งนำเสนอกรพัฒนรท่องเที่ยวอย่งยั่งยืนของ อพท. และตัวอย่งกรทำงนของ อพท. ที่สอดคล้อง กับเกณฑ์กรท่องเที่ยวอย่งยั่งยืนโลก รวมถึงกรณีศึกษต่งประเทศและมุมมองของ CEO ที่มกด้วยประสบกรณ์ด้นกรพัฒนรท่องเที่ยวอย่งยั่งยืนทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ

คลิกดาวน์โหลดไฟล์ PDF ทั้ง Booklet และ Leaflet ได้ที่นี่ >>

ซีรีส์เล่มล่าสุด ตอน การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) ซีรีส์เล่มล่าสุด ตอน การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism)

.

Read 2827 times
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction