องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

ตามรอยเสด็จฯ รัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน ๖ จังหวัดพื้นที่พิเศษ อพท.
28.ต.ค..2559
Rate this item
(0 votes)

banner king9 travel inside 

          องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. มีหน้าที่ในการดำเนินงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษทั้ง ๖ แห่ง ได้แก่ พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร พื้นที่พิเศษเลย พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน และพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง โดยได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในการดำเนินงานของ อพท. ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

          ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งในหลายพื้นที่นั้น ปัจจุบันคือพื้นที่พิเศษที่ อพท. ได้เข้าไปพัฒนาร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมพร้อมทั้งศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ในเวลาเดียวกัน นำมาซึ่งความสุขและความอยู่ดีกินดีของประชาชนในพื้นที่เหล่านั้น

          นับจากอดีตถึงวันนี้ อพท. ขอจารึกไว้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเยียนราษฎรใน ๖ จังหวัดพื้นที่พิเศษของ อพท. ดังนี้

๑. จังหวัดตราด

๒. จังหวัดชลบุรี

๓. จังหวัดสุโขทัยและกำแพงเพชร

๔. จังหวัดเลย

๕. จังหวัดน่าน

๖. จังหวัดสุพรรณบุรี 

ตามรอยเสด็จฯ ร.๙ ใน ๖ จังหวัดพื้นที่พิเศษ ตามรอยเสด็จฯ ร.๙ ใน ๖ จังหวัดพื้นที่พิเศษ

.

Read 992 times
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction