องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

มารู้จักนักท่องเที่ยวจากเอเชียและจากยุโรป
03.พ.ค..2556
Rate this item
(1 Vote)

ใครคือนักท่องเที่ยวของท่าน…..เขาและเธอจะมีใจตรงกับสิ่งที่ท่านนำเสนอหรือไม่

โดย ผศ. ดร. จุฑามาศ วิศาลสิงห์

ติดต่อส่งความคิดเห็นที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จะนำเสนอของดี ของเด่นและจะทำให้ดัง นอกจากต้องค้นหาของดี ของเด่นในพื้นที่ให้เจอแล้ว เราต้องนำมาถอดรหัส ออกแบบให้เหมาะสมกับประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวคาดหวัง เลือกกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการตรงกับของดี ของเด่น ของบ้านเรา จะทำให้การจัดการยั่งยืน และดีกว่าการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปตามความปรารถนาของนักท่องเที่ยว ความสำเร็จอย่างยั่งยืนจึงอยู่ที่ เราเลือกนักท่องเที่ยว อย่าให้นักท่องเที่ยวเลือกและกำหนดทิศทางการพัฒนาแต่ฝ่ายเดียว ลองดูว่ากลุ่มไหนเหมาะกับพื้นที่ท่านและจะทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดผลเชิงเศรษฐกิจอย่างกระจายให้ทั่วพื้นที่มากที่สุด 

 

การเข้าใจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจะทำให้เราร่วมกันกำหนดได้ว่า ของดี ของเด่นของเราเหมาะสมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มไหน และที่สำคัญคือ ท่านต้องหมั่นตั้งคำถามต่อไปนี้อย่างสม่ำเสมอ เช่น ท่านรู้หรือไม่ว่าใครมาเที่ยวที่บ้านหรือในพื้นที่ท่านบ้าง เขาเหล่านี้มาจากไหน รู้ข่าวเกี่ยวกับของดีของท่านได้อย่างไร ไปที่ใดมาก่อน ชอบสินค้าอะไรเป็นของที่ระลึก รับประทานอาหารที่ใด อาหารท้องถิ่นอะไรบ้างที่เป็นที่ต้องการ

 

 

ธงหลักของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จึงเป็นการเพิ่มรายได้ให้พื้นที่ เพิ่มการใช้จ่ายต่อคนของนักท่องเที่ยว ด้วยการ

1. พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ (บริการดีขึ้นเพิ่มราคาได้)

2. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ

3. สร้างอัตลักษณ์ให้กับแหล่งท่องเที่ยว สร้างความแตกต่าง เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

4. เชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างเมืองหลักและรอง เพื่อให้แบ่งหรือเพิ่มวันพักไปยังเมืองรอง ทำให้เมืองหลักไม่อัดแน่นจนเกินไป และกระจายรายได้

 

เรามายกตัวอย่างความต้องการทั่วๆไปของนักท่องเที่ยวชาวเอเชียและชาวยุโรปจากงานวิจัยต่างๆ ที่ผ่านมา

 

นักท่องเที่ยวชาวเอเชีย

          นักท่องเที่ยวชาวเอเชีย ที่มาประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ มาจากประเทศมาเลเซีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ลาว สิงคโปร์ ฮ่องกงไต้หวัน อินโดนิเซีย และกัมพูชา ตามลำดับ นักท่องเที่ยวชาวเอเชีย นิยมท่องเที่ยวหาความบันเทิงในยามราตรี (บริษัท ดิ อินเตอร์แอคทีฟ รีเสิร์ช จำกัด) นอกจากนี้แล้วนักท่องเที่ยวชาวเอเชียยังนิยมซื้อสินค้า ซึ่งสินค้าที่ซื้อโดยส่วนใหญ่คือ เสื้อผ้าและเครื่องหนัง (บริษัทดิ อินเตอร์แอคทีฟ รีเสร์ช จำกัด)

         เมื่อพิจารณาถึงนักท่องเที่ยวชาวจีน ปัจจัยที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีน เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย เพราะประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวกในการเดินทาง ความมีวัฒนธรรมที่เด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และลักษณะทางกายภาพของสถานที่ ได้แก่ ทะเล หาดทราย น้ำตก และสภาพภูมิอากาศที่น่าดึงดูด  ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน คือ สถานการณ์ความเป็นไปของสถานที่หรือประเทศเป้าหมาย เช่น ความปลอดภัยจากความรุนแรงหรือปัญหาภายในประเทศ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของประเทศจุดหมายปลายทาง ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว และสินค้าและบริการในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวจีน นิยมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลการท่องเที่ยวจากเพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือคนรู้จัก เว็บไซต์ของการท่องเที่ยวหรือหน่วยงานท่องเที่ยวของรัฐ หรือกระทรวงการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศที่จะเดินทางไป รวมถึงรายการเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ (บริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี, 2553) ในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวไต้หวัน นิยมท่องเที่ยวในประเทศไทย เพราะประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมีอาหาร และมรดกแห่งแผ่นดินซึ่งเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดในการมาเที่ยว นอกจากนี้แล้วนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ยังมีความเห็นว่าประเทศไทยมีความน่าสนใจด้านเทศกาลประเพณี ทะเลและชายหาด สปาและการนวด และกิจกรรมดำน้ำ โดยส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจากการแนะนำต่อ  (บริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี, 2553) ในด้านของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น แหล่งท่องเที่ยวที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาเที่ยวในประเทศไทยคือ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อาหาร และมรดกด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (บริษัท ดิ อินเตอร์แอคทีฟ รีเสร์ช จำกัด, 2553) ในด้านของนักท่องเที่ยวที่เป็นนักธุรกิจและนิยมมาตีกอล์ฟในประเทศไทยมากที่สุดคือ นักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี (บริษัท แบรนด์ เมทริกซ์ รีเสิร์ช จากัด, 2553)

         นักท่องเที่ยวชาวเอเชีย โดยส่วนใหญ่นิยมท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์ ดังนั้นแหล่งข้อมูลที่ได้รับโดยส่วนใหญ่จึงมาจากบริษัทนำเที่ยว และการแนะนำต่อจากเพื่อนหรือครอบครัว

 

นักท่องเที่ยวชาวยุโรป

         นักท่องเที่ยวชาวยุโรปได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มาจาก สหราชอาณาจักรอังกฤษ ประเทศออสเตรีย เบลเยี่ยม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ รัสเซีย สเปน สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์ เป็นต้น โดยปัจจัยผลัก (Push motivations) ที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวยุโรปต้องการเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยเพราะต้องการแสวงหาสิ่งแปลกใหม่ (Novelty seeking) ต้องการหลีกหนีความจำเจและต้องการพักผ่อน (Escape and relaxation) และความต้องการด้านสังคม (Socialization) ส่วนปัจจัยดึงให้เลือกประเทศไทย (Pull Motivations) ของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป เพราะประเทศไทยมี รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย (A variety of tourists’ attractions and activities) และ แหล่งดึงดูดเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ (Cultural and historical attractions) (อัศวิน แสงพิกุล, 2552) รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวด้านความบันเทิงยามราตรี  (บริษัท ดิ อินเตอร์แอคทีฟ รีเสิร์ช จำกัด 2553) นอกจากนี้แล้วนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันและอังกฤษ นิยมรูปแบบการท่องเที่ยวแบบผจญภัย และท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  (ธนกฤต สังข์เฉย, 2554) ในด้านของนักกอล์ฟชาวยุโรปที่นิยมเดินทางมาตีกอล์ฟยังประเทศไทย ได้แก่ กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย เยอรมนี ฟินแลนด์ เดนมาร์ก ฝรั่งเศส สเปน และเนเธอร์แลนด์ (บริษัท แบรนด์ เมทริกซ์ รีเสิร์ช จากัด, 2553)

         ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่ทำการวางแผนการท่องเที่ยวเอง  ดังนั้น นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นิยมหาแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวจากทางอินเตอร์เน็ต จากหนังสือแนะนำการเดินทาง (Travel guidebook) และจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์จากโทรทัศน์และวิทยุ (ธนกฤต สังข์เฉย, 2554)

         ลองไปตั้งคำถามและหาคำตอบว่านักท่องเที่ยวที่มาในพื้นที่ท่านเป็นใคร ยิ่งมีความเฉพาะรู้ลึกเท่าใด เราจะจัดการการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนได้เท่านั้น เพราะเราจะได้เลือกนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมโดยใช้กลไกในการจัดการและบริหารพฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

 

Download

Read 7860 times
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction