องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

คณะผู้บริหาร อพท.
08.เม.ย..2556
Rate this item
(5 votes)

 

 

คณะผู้บริหาร อพท.

 

boss

 

พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท

ผู้อำนวยการ อพท.

 

 

รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

 

area3 1

นาย ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ์

รองผู้อำนวยการ (๑)

director3

นาย สุเทพ เกื้อสังข์

รองผู้อำนวยการ (๒)

dr.chuwit mitrchob 03 1

ดร. ชูวิทย์ มิตรชอบ

รองผู้อำนวยการ (๓)

 

director2

ดร. ชุมพล มุสิกานนท์

รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ

 

 

ผู้อำนวยการสำนัก

 

director thunwa 

นาย ธันวา ธีรวิทยเลิศ

ผู้อำนวยการ

สำนักตรวจสอบภายใน (สตน.)

 director nid02 

 ดร. พรสุข จงประสิทธิ์

ผู้อำนวยการ

สำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว (สพข.)

director3

นาย สุเทพ เกื้อสังข์

รักษาการผู้อำนวยการ

สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน (สทช.)

DSC 3086 Small

นางสาวสุชยา อัมราลิขิต

ผู้อำนวยการ

สำนักบริหารยุทธศาสตร์ (สบย.)

director2

ดร. ชุมพล มุสิกานนท์

ผู้อำนวยการ

สำนักบริหารกลาง (สบก.)

 

 

สำนักงานพื้นที่พิเศษ

 

 

สำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง

 

DSC 3079 Small

นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต

รักษาการผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ

default

ชื่อ..................................

รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ

 

สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

 

area3 2

นายธิติ จันทร์แต่งผล

รักษาการผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ

default

ชื่อ..................................

รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ

 

สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร

 

DSC 3081 Small

นายประคอง สายจันทร์

รักษาการผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ

default

ชื่อ..................................

รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ

 

สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย

 

DSC 3076 Small

นายธรรมนูญ ภาครูป

รักษาการผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ

default

ชื่อ..................................

รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ

 

สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน

 

no pic 01

นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์

รักษาการผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ

default

ชื่อ..................................

รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ

 

สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง

 

manager dasta 7

นายสมจินต์ ชาญกระบี่

รักษาการผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ

default

ชื่อ..................................

รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ

       

 

 

Read 16516 times
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction