องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

โครงสร้างสำนักสื่อสารองค์กร
19.ส.ค..2558
Rate this item
(1 Vote)

 

 

โครงสร้างสำนักสื่อสารองค์กร
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ หัวหน้างานสื่อสารภายใน
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่งานสื่อสารภายใน

 

 

 

 

ท่านสามารถ download รายละเอียดได้ที่นี่

.

Read 2668 times
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction