องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

ข่าวสาร
14.ก.ค..2560
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท. ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง เพื่อเรียนสรุปบทบาทภารกิจขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ณ ห้องทำงาน อาคาร ๑ รัฐสภา   .

:: สื่อวิดีทัศน์ของ อพท. ::

สื่อประชาสัมพันธ์
14.มิ.ย..2560
มาแล้วซีรีส์ความรู้ “ใส่ใจไปเที่ยวกับ อพท.” เรื่อง การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  (Creative Tourism) เล่ม 2 พบกับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ใหม่ของ อพท. 11
คลังความรู้
04.พ.ค..2560
หนึ่งในกลุ่มเมืองประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองไทย ก็คือ เมืองสุโขทัย เมืองศรีสัชนาลัย และเมืองกำแพงเพชร ซึ่งต่างเป็นเมืองร่วมสมัยและมีความรุ่งเรืองในอดีตใกล้เคียงกัน ด้วยมีแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานอันงดงามอลังการ ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 
Hide Main content block
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction