ข่าวประชาสัมพันธ์

18 ธันวาคม 2560
46
#อพท.๗ เดินสายเป็นวิทยากรบรรยาย "ทิศทางท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกลไกภาครัฐ" ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามแนวทางการขับเคลื่อนคลัสเตอร์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนกลาง นำร่องชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนในอยุธยา ๓ ชุมชน ๑๕ ธ.ค.๖๐ #สัปดาห์นี้ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๓ ธ.ค.๖๐ สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน (สทช.) อพท.ส่วนกลาง ...

ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวประกวดราคา

8 กันยายน 2560
253
          ด้วยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.๗) มีความประสงค์จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๒,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ...

คลังความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น

13 สิงหาคม 2557
2410
แห่ขุดลูกปัดทวารวดีที่เมืองอู่ทอง ราวปี พ.ศ.๒๕๑๐           การขุดหาลูกปัดโบราณทวารวดี กล่าวกันว่าไม่เคยมีครั้งไหน และในพื้นที่ใดที่เอิกเกริกและยิ่งใหญ่เท่าที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากพบเป็นจำนวนมาก ในอาณาบริเวณกว้างขวาง ...

ข้อมูลท่องเที่ยว

10 มีนาคม 2557
3288
  เที่ยว “อู่ทอง” ท่องทริปธรรม...แดนดินถิ่นทวารวดี มีวัดแห่งแรกในเมืองไทย/ปิ่น บุตรี          โดย : ปิ่น บุตรี(pinn109@hotmail.com) ภาพการขุดค้นซากเมืองโบราณอู่ทอง(ภาพ : พิพิธภัณฑ์อู่ทอง)   อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ...

สื่อประชาสัมพันธ์

12 มกราคม 2560
616
นิตยสารท่องเที่ยวที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในเมืองไทย ของเดือนมกราคม ปี60  อสท ออกแล้วชุมชนบ้านโคก เมืองโบราณอู่ทอง มีส่วนร่วมอยู่ในนิตยสาร ดีใจหลาย ขอขอบคุณ อพท นำ ที่ให้บ้านโคกมีวันนี้เด้อ  
Top