โครงการ/กิจกรรม

เมื่อวันที่ 25-26 ธ.ค. 2560 ครม. สัญจร ณ จังหวัดสุโขทัย อพท.4 ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมต้อนรับคณะรัฐมนตรี เปิดตลาดโบราณ 800 ปี ณ ท่าน้ำรับเสด็จ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อพท.4 ยกกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ “การเขียนลายสังคโลก” ไปนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยร้านสุเทพ สังคโลก ...
MORE:
Top