ข่าวประชาสัมพันธ์

30 มิถุนายน 2560
37
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ (จำนวน ๘ อัตรา)

โครงการ/กิจกรรม

20 กรกฎาคม 2560
9
          วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อพท.๔ จัดประชุม“คณะกรรมการการขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณาการการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร และนำเสนอผลงาน ประจำปี ๒๕๖๐ ในจังหวัดสุโขทัย”           ...

สื่อโทรทัศน์/วิดิโอ/สิ่งพิมพ์

Top