Hide Main content block

ข่าวประชาสัมพันธ์

14 กรกฎาคม 2560
24
เมื่อวันที่ ๓ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง หรือ อพท.๓ จัดกิจกรรมตรวจประเมินโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๐ (Green Hotel) ครั้งที่ ๑ ...

คลังความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น

12 กันยายน 2557
3155
  สืบสานประเพณีสัมผัสวิถีจีนโบราณ...เทศกาลไหว้พระจันทร์บ้านชากแง้ว           “หนองชะแง้ว” หรือที่ปัจจุบันเรียกว่า “บ้านชากแง้ว” ตั้งอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นชุมชนจีนโบราณที่แต่ก่อนชาวจีนโล้สำเภาอพยพขึ้นฝั่งแล้วตั้งรกรากปักหลักฐานจำนวนมาก ...

ข้อมูลท่องเที่ยว

6 มิถุนายน 2560
85
โปรแกรมท่องเที่ยวพิเศษ - เริ่มต้นทริป...สัมผัสวิถีชุมชนเรียบง่ายที่ชุมชนตะเคียนเตี้ย เยี่ยมชมบ้านร้อยเสา จิบน้ำอัญชันมะพร้าวอ่อน เรียนรู้วิถีเส้นทางมะพร้าว - แวะผ่อนคลายริมอ่าง... ณ อ่างเก็บน้ำมาบประชันเดินเล่นผ่อนคลายในสวนสาธารณะรับอากาศบริสุทธ์ - แวะท่องเที่ยวตามรอยโครงการพระราชดำริที่ ...
Top